Bảng thông số kỹ thuật chi tiết bơm trục đứng CNP CDLF

Spread the love

Ở bài trước, maybomtrucdung.vn đã giới thiệu đến các bạn “Bảng thông số kỹ thuật chi tiết dòng máy bơm trục đứng CNP CDL“. Ở bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bảng thông số kỹ thuật chi tiết của một dòng máy bơm trục đứng CNP khác cũng được ưa chuộng không kém. Đó chính là máy bơm trục đứng CNP CDLF.

bang-thong-so-ky-thuat-chi-tiet-dong-may-bom-truc-dung-cnp-cdlf

Bảng thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng CNP CDLF

 

KHÔNG Mô hình lưu lượng Cái đầu Quyền lực Tốc độ Sân khấu Lỗ vào và đầu ra Động cơ Cân nặng
(m3 / h) (m) (%) (kw) (rpm) Con số Kw (kg)
1 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1 2 + CDH1-36 1 205.5 36 1.56 2900 2 DN32 0.37+2.2 81
2 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1 3 + CDH1-36 1 211 36 1.6 2900 3 DN32 0.37+2.2 81
3 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-4 + CDH1-36 1 216.5 36 1.64 2900 4 DN32 0.37+2.2 81
4 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-5 + CDH1-36 1 222 36 1.68 2900 5 DN32 0.37+2.2 81
5 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-6 + CDH1-36 1 227.5 36 1.72 2900 6 DN32 0.37+2.2 81
6 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-7 + CDH1-36 1 233 36 1.76 2900 7 DN32 0.37+2.2 81
7 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-8 + CDH1-36 1 239 36 1.81 2900 8 DN32 0.55+2.2 83
8 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-9 + CDH1-36 1 245 36 1.85 2900 9 DN32 0.55+2.2 83
9 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-10+ CDH1-36 1 251 36 1.9 2900 10 DN32 0.55+2.2 83
10 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-11+ CDH1-36 1 255 36 1.93 2900 11 DN32 0.55+2.2 83
11 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-12+ CDH1-36 1 261 36 1.98 2900 12 DN32 0.75+2.2 86
12 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-13+ CDH1-36 1 267 36 2.02 2900 13 DN32 0.75+2.2 86
13 Máy bơm trục đứng  Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-15+ CDH1-36 1 278 36 2.1 2900 15 DN32 0.75+2.2 86
14 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-17+ CDH1-36 1 289 36 2.19 2900 17 DN32 1.1+2.2 89
15 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-19+ CDH1-36 1 300 36 2.27 2900 19 DN32 1.1+2.2 89
16 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-21+ CDH1-36 1 311 36 2.35 2900 21 DN32 1.1+2.2 91
17 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-23+ CDH1-36 1 322 36 2.44 2900 23 DN32 1.1+2.2 94
18 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-25+ CDH1-36 1 333 36 2.52 2900 25 DN32 1.5+2.2 101
19 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-27+ CDH1-36 1 344 36 2.6 2900 27 DN32 1.5+2.2 101
20 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-30+ CDH1-36 1 360 36 2.72 2900 30 DN32 1.5+2.2 101
21 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-33+ CDH1-36 1 377 36 2.85 2900 33 DN32 2.2+2.2 106
22 Máy bơm trục đứng CNP CDLF1-36+ CDH1-36 1 394 36 2.98 2900 36 DN32 2.2+2.2 106
23 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-2+ CDH2-26 2 207 42 2.69 2900 2 DN32 0.37+3.0 86
24 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-3+ CDH2-26 2 214 42 2.78 2900 3 DN32 0.37+3.0 86
25 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-4+ CDH2-26 2 222 42 2.88 2900 4 DN32 0.55+3.0 86
26 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-5+ CDH2-26 2 229 42 2.97 2900 5 DN32 0.55+3.0 86
27 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-6+ CDH2-26 2 237 42 3.08 2900 6 DN32 0.75+3.0 91
28 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-7+ CDH2-26 2 244 42 3.17 2900 7 DN32 0.75+3.0 91
29 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-9+ CDH2-26 2 259 42 3.36 2900 9 DN32 1.1+3.0 96
30 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-11+ CDH2-26 2 274 42 3.56 2900 11 DN32 1.1+3.0 96
31 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-13+ CDH2-26 2 290 42 3.76 2900 13 DN32 1.5+3.0 101
32 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-15+ CDH2-26 2 304 42 3.94 2900 15 DN32 1.5+3.0 101
33 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-18+ CDH2-26 2 328 42 4.26 2900 18 DN32 2.2+3.0 106
34 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-22+ CDH2-26 2 357 42 4.63 2900 22 DN32 2.2+3.0 111
35 Máy bơm trục đứng CNP CDLF2-26+ CDH2-26 2 390 42 5.06 2900 26 DN32 3.0+3.0 116
36 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-2+ CDH3-36 3 173 46 3.07 2900 2 DN32 0.37+3.0 86
37 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-3+ CDH3-36 3 178 46 3.16 2900 3 DN32 0.37+3.0 86
38 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-4+ CDH3-36 3 1*-83 46 3.25 2900 4 DN32 0.37+3.0 86
39 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-5+ CDH3-36 3 187 46 3.32 2900 5 DN32 0.37+3.0 86
40 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-6+ CDH3-36 3 192 46 3.41 2900 6 DN32 0.55+3.0 88
41 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-7+ CDH3-36 3 196 46 3.48 2900 7 DN32 0.55+3.0 88
42 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-8+ CDH3-36 3 201 46 3.57 2900 8 DN32 0.75+3.0 88
43 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-9+ CDH3-36 3 206 46 3.66 2900 9 DN32 0.75+3.0 88
44 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-10+ CDH3-36 3 211 46 3.75 2900 10 DN32 0.75+3.0 88
45 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-11+ CDH3-36 3 215 46 3.82 2900 11 DN32 1.1+3.0 91
46 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-12+ CDH3-36 3 219 46 3.89 2900 12 DN32 1.1+3.0 91
47 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-13+ CDH3-36 3 224 46 3.98 2900 13 DN32 1.1+3.0 91
48 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-15+ CDH3-36 3 233 46 4.14 2900 15 DN32 1.1+3.0 91
49 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-17+ CDH3-36 3 243 46 4.32 2900 17 DN32 1.5+3.0 96
50 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-19+ CDH3-36 3 252 46 4.48 2900 19 DN32 1.5+3.0 101
51 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-21+ CDH3-36 3 262 46 4.66 2900 21 DN32 2.2+3.0 101
52 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-23+ CDH3-36 3 271 46 4.82 2900 23 DN32 2.2+3.0 106
53 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-25+ CDH3-36 3 280 46 4.98 2900 25 DN32 2.2+3.0 106
54 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-27+ CDH3-36 3 288 46 5.12 2900 27 DN32 2.2+3.0 106
55 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-29+ CDH3-36 3 297 46 5.28 2900 29 DN32 2.2+3.0 106
56 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-31+ CDH3-36 3 306 46 5.44 2900 31 DN32 3.0+3.0 111
57 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-33+ CDH3-36 3 315 46 5.6 2900 33 DN32 3.0+3.0 116
58 Máy bơm trục đứng CNP CDLF3-36+ CDH3-36 3 332 46 5.9 2900 36 DN32 3.0+3.0 116
59 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-2+ CDH4-22 4 190 50 4.14 2900 2 DN32 0.37+4.0 86
60 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-3+ CDH4-22 4 199 50 4.34 2900 3 DN32 0.55+4.0 86
61 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-4+ CDH4-22 4 207 50 4.51 2900 4 DN32 0.75+4.0 86
62 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-5+ CDH4-22 4 215 50 4.69 2900 5 DN32 1.1+4.0 91
63 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-6+ CDH4-22 4 223 50 4.86 2900 6 DN32 1.1+4.0 91
64 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-7+ CDH4-22 4 231 50 5.04 2900 7 DN32 1.5+4.0 96
65 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-8+ CDH4-22 4 239 50 5.21 2900 8 DN32 1.5+4.0 96
66 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-10+ CDH4-22 4 256 50 5.58 2900 10 DN32 2.2+4.0 96
67 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-12+ CDH4-22 4 270 50 5.89 2900 12 DN32 2.2+4.0 101
68 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-14+ CDH4-22 4 287 50 6.26 2900 14 DN32 3.0+4.0 101
69 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-16+ CDH4-22 4 304 50 6.63 2900 16 DN32 3.0+4.0 106
70 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-19+ CDH4-22 4 328 50 7.15 2900 19 DN32 4.0+4.0 111
71 Máy bơm trục đứng CNP CDLF4-22+ CDH4-22 4 353 50 7.7 2900 22 DN32 4.0+4.0 116
72 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-2/1+ CDH8-20 8 189 58 7.1 2900 2 DN50 0.75+7.5 136
73 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-2+ CDH8-20 8 198 58 7.44 2900 2 DN50 0.75+7.5 136
74 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-3+ CDH8-20 8 207 58 7.78 2900 3 DN50 1.1+7.5 146
75 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-4+ CDH8-20 8 216 58 8.12 2900 4 DN50 1.5+7.5 146
76 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-5+ CDH8-20 8 225 58 8.46 2900 5 DN50 2.2+7.5 156
77 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-6+ CDH8-20 8 234 58 8.8 2900 6 DN50 2.2+7.5 156
78 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-8+ CDH8-20 8 253 58 9.51 2900 8 DN50 3.0+7.5 161
79 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-10+ CDH8-20 8 272 58 10.22 2900 10 DN50 4.0+7.5 171
80 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-12+ CDH8-20 8 291 58 10.94 2900 12 DN50 4.0+7.5 171
81 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-14+ CDH8-20 8 310 58 11.65 2900 14 DN50 5.5+7.5 196
82 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-16+ CDH8-20 8 328 58 12.33 2900 16 DN50 5.5+7.5 196
83 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-18+ CDH8-20 8 347 58 13.04 2900 18 DN50 7.5+7.5 206
84 Máy bơm trục đứng CNP CDLF8-20+ CDH8-20 8 366 58 13.76 2900 20 DN50 7.5+7.5 206
85 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-2+ CDH12-18 12 200 60 10.9 2900 2 DN50 1.5+11 210
86 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-3+ CDH12-18 12 210 60 11.45 2900 3 DN50 2.2+11 213
87 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-4+ CDH12-18 12 220 60 11.99 2900 4 DN50 3+11 220
88 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-5+ CDH12-18 12 230 60 12.54 2900 5 DN50 3+11 221
89 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-6+ CDH12-18 12 240 60 13.08 2900 6 DN50 4+11 231
90 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-7+ CDH12-18 12 250 60 13.63 2900 7 DN50 5.5+11 249
91 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-8+ CDH12-18 12 260 60 14.17 2900 8 DN50 5.5+11 249
92 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-9+ CDH12-18 12 271 60 14.77 2900 9 DN50 5.5+11 251
93 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-10+ CDH12-18 12 281 60 15.31 2900 10 DN50 7.5+11 251
94 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-12+ CDH12-18 12 301 60 16.4 2900 12 DN50 7.5+11 253
95 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-14+ CDH12-18 12 321 60 17.49 2900 14 DN50 11+11 324
96 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-16+ CDH12-18 12 342 60 18.64 2900 16 DN50 11+11 324
97 Máy bơm trục đứng CNP CDLF12-18+ CDH12-18 12 363 60 19.78 2900 18 DN50 11+11 326
98 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-2+ CDH16-16 16 206 63 14.26 2900 2 DN50 2.2+15 231
99 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-3+ CDH16-16 16 218 63 15.09 2900 3 DN50 3+15 241
100 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-4+ CDH16-16 16 230 63 15.92 2900 4 DN50 4+15 246
101 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-5+ CDH16-16 16 242 63 16.75 2900 5 DN50 5.5+15 261
102 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-6+ CDH16-16 16 254 63 17.58 2900 6 DN50 5.5+15 266
103 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-7+ CDH16-16 16 266 63 18.41 2900 7 DN50 7.5+15 271
104 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-8+ CDH16-16 16 278 63 19.24 2900 8 DN50 7.5+15 271
105 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-10+ CDH16-16 16 302 63 20.9 2900 10 DN50 11+15 331
106 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-12+ CDH16-16 16 325 63 22.49 2900 12 DN50 11+15 336
107 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-14+ CDH16-16 16 350 63 24.22 2900 14 DN50 15+15 351
108 Máy bơm trục đứng CNP CDLF16-16+ CDH16-16 16 373 63 25.81 2900 16 DN50 15+15 356
109 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-1+ CDH20-17 20 207 65 17.36 2900 1 DN50 1.1+18.5 244
110 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-2+ CDH20-17 20 220 65 18.45 2900 2 DN50 2.2+18.5 255
111 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-3+ CDH20-17 20 232 65 19.45 2900 3 DN50 4+18.5 269
112 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-4+ CDH20-17 20 244 65 20.46 2900 4 DN50 5.5+18.5 284
113 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-5+ CDH20-17 20 255 65 21.38 2900 5 DN50 5.5+18.5 286
114 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-6+ CDH20-17 20 267 65 22.39 2900 6 DN50 7.5+18.5 294
115 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-7+ CDH20-17 20 279 65 23.39 2900 7 DN50 7.5+18.5 296
116 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-8+ CDH20-17 20 291 65 24.4 2900 8 DN50 11+18.5 352
117 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-10+ CDH20-17 20 315 65 26.41 2900 10 DN50 11+18.5 357
118 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-12+ CDH20-17 20 339 65 28.42 2900 12 DN50 15+18.5 372
119 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-14+ CDH20-17 20 363 65 30.44 2900 14 DN50 15+18.5 377
120 Máy bơm trục đứng CNP CDLF20-17+ CDH20-17 20 399 65 33.45 2900 17 DN50 18.5+18.5 402

Cập nhập thêm thông tin, giá cả, cách sử dụng các loại máy bơm trục đứng tại website: maybomtrucdung.vn

 
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win