Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVM

Spread the love

Được biết đến là địa chỉ bán máy bơm trục đứng Ebara uy tín tại Hà Nội, Maybomtrucdung.vn luôn mang tới những sản phẩm bơm trục đứng giá rẻ chất lượng cao. Dưới đây là bảng báo giá bán máy bơm trục đứng Ebara EVM tại cửa hàng chúng tôi.

Máy bơm trục đứng Ebara EVM

Bảng giá Máy bơm trục đứng Ebara EVM tại Thành Đạt

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EBARA EVM 2017

( Mọi thắc mắc xin liên hệ số 0906 222 114 )

Stt Model Công suất
Hp/
Kw
Điện áp Cột áp
H (m)
Lưu lượng
Q (m3/h)
Đơn giá
Bơm trục đứng Ebara EVM
1 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 1-OF5/2.2 3 – 2.2 220 21.7 – 9.7 12 – 42 64,601,000
2 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 2-OF5/4.0 5.5 – 4 220 43.5 – 19.4 12 – 42 70,535,000
3 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 3-1F5/5.5 7.5 – 5.5 220 62 – 24.5 12 – 42 82,971,000
4 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 3-3F5/5.5 7.5 – 5.5 220 55.5 – 26.1 12 – 36 83,450,000
5 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 4-1F5/7.5 10 – 7.5 220 83.5 – 34.2 12 – 42 88,813,000
6 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 5-OF5/11 15 – 11 220 110 – 49 12 – 42 110,490,000
7 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 8-2F5/15 20 – 15 220 172 – 75 12 – 42 132,351,000
8 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 10-3F5/18.5 25 – 18.5 220 210 – 86.5 12 – 42 153,893,000
9 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 14-0F5/30 40 – 30 220 307 – 138 12 – 42 233,006,000
10 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 45 6-2F5/22 30 – 22 220 142 – 74.5 21 – 60 178,948,000
11 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 45 7-0F5/30 40 – 30 220 181 – 108 21 – 60 236,042,000
12 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 45 9-0F5/37 50 – 37 380 233 – 140 21 – 60 254,297,000
13 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 5-0F5/30 40 – 30 380 135 – 81.5 30 – 84 216,713,000
14 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 32 6-0F5/37 50 – 37 380 162 – 99 30 – 84 231,661,000
15 Máy bơm trục đứng Ebara EVM 64 6-2F5/30 40 – 30 380 151 – 83.5 30 – 84 231,523,000
Bơm trục đứng Ebara EVMG
16 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
17 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 5 16N5/3.0 4 – 3 380 150 – 58.5 2.4 – 7.8 44,361,000
18 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 5 22F5/4.0 5.5 – 4 380 206 – 80.5 2.4 – 7.8 56,615,000
19 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 10 10N5/4.0 5.5 – 4 380 105 – 39 4.5 – 15 46,848,000
20 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 10 11N5/4.0 5.5 – 4 380 116 – 43 4.5 – 15 48,537,000
21 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 10 15F5/5.5 7.5 – 5.5 380 162 – 69 4.5 – 15 60,722,000
22 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 18 7F5/7.5 10 – 7.5 380 108 – 40.5 7.8 – 2.4 55,291,000
23 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 18 8F5/7.5 10 – 7.5 380 123 – 46.5 7.8 – 2.4 63,118,000
24 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 18 12F5/11 15 – 11 380 189 – 83 7.8 – 2.4 78,133,000
25 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 32 5-0F5/11 15 – 11 380 110 – 49 12 – 42 97,894,000
26 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 32 9-3F5/18.5 25 – 18.5 380 188 – 76.5 12 – 42 135,409,000
Bơm trục đứng Ebara EVMS
27 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
28 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
29 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
30 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
31 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
32 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
33 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
34 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
35 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
36 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
37 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
38 Máy bơm trục đứng Ebara EVMG 3 11N5/1.1 1.5 – 1.1 380 92 – 36.5 1.2 – 4.5 26,631,000
39 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 3 23F5 HQ1BEGE/2.2 3 – 2.2 380 156  – 96 1.2 – 4.5 33,232,000
40 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 3 24F5 HQ1BEGE/2.2 3 – 2.2 380 169 – 100 1.2 – 4.5 33,772,000
41 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 3 – 2.2 380 176 – 104 1.2 – 4.5 38,787,000
42 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 3 27 F5 HQ1BEG E/3.0 4 – 3 380 190 –113 .2 – 4.5 40,310,000
43 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 3 29FS HQ1BEG E/3.0 4 – 3 380 204 –121 1.2 – 4.5 41,435,000
44 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 5N5 Q1BEG E/1.1 1.5 – 1.1 380 45  –255 2.4 – 7.8 21,608,000
45 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 6NS Q1BEG E/1.5 2 – 1.5 380 54 – 30.6 2.4 – 7.8 23,320,000
46 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 7N5 Q1BEG E/1.5 2 – 1.5 380 63 – 35.7 2.4 – 7.8 24,046,000
47 Máy bơm trục đứng Ebara EVMS 5 8N5 Q1BEG E/2.2 3 – 2.2 380 72 – 41 2.4 – 7.8 24,983,000
48 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 10N5 Q1BEG E/2.2 .3- 2.2 380 90 – 51 2.4 – 7.8 26,061,000
49 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 11N5 Q1BEG E/2.2 3 – 1.1 380 98.5 – 56 2.4 – 7.8 27,702,000
50 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 12N5 Q1BEG E/3.0 4 – 3 380 108 – 61 2.4 – 7.8 31,475,000
51 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 15N5 Q1BEGE/3.0 1.5 – 1.1 380 135 – 76.5 2.4 – 7.8 33,912,000
52 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 19F5 HQ1BEGE/4.0 5.5 – 4 380 171 – 76.5 2.4 – 7.8 39,444,000
53 Máy bơm trục đứng Ebara EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 5.5 – 4 380 179 – 102 2.4 – 7.8 39,724,000
54 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 7.5 – 5.5 380 206 – 117 2.4 – 7.8 48,328,000
55 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5 2 – 1.5 380 31.8 – 14.7 4.5 – 15 25,476,000
56 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 5N5 Q1BEG E/2.2 3 – 2.2 380 53 – 24.6 4.5 – 15 27,490,000
57 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0 4 – 3 380 74 – 34.4 4.5 – 15 32,108,000
58 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 10N5 Q1BEG E/4.0 5.5 – 4 380 106 – 49 4.5 – 15 36,514,000
59 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 11N5 Q1BEG E/4.0 5.5 – 4 380 116 – 54 4.5 – 15 37,638,000
60 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5 7.5 – 5.5 380 127 – 59 4.5 – 15 47,083,000
61 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 15N5 Q1BEG E/5.5 7.5 – 5.5 380 159 – 73.5 4.5 – 15 49,583,000
62 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 169 – 78.5 4.5 – 15 54,183,000
63 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 191 – 88.5 4.5 – 15 55,953,000
64 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 201 – 93.5 4.5 – 15 56,720,000
65 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 21F5 HQ1BEGE/7.5 10 – 7.5 380 222 – 103 4.5 – 15 58,039,000
66 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 15 – 1.1 380 233 – 108 4.5 – 15 69,834,000
67 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS. 15 1N5 Q1BEG E/1.1 1.5 – 1.1 380 13.8 – 24 7.8 – 24 23,764,000
68 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 2N5 Q1BEG E/2.2 3 – 2.2 380 27.5 – 16.8 7.8 – 24 25,733,000
69 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMs 15 3N5 Q1BEG E/3.0 4 – 3 380 41.5 – 25.2 7.8 – 24 29,693,000
70 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 4N5 Q1BEG E/4.0 5.5 – 4 380 55 – 33.6 7.8 – 24 32,717,000
71 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 5N5 Q1BEG E/5.5 7.5 – 5.5 380 69 – 42 7.8 – 24 41,779,000
72 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 6N5 Q1BEG E/5.5 7.5 – 5.5 380 82 – 50.5 7.8 – 24 42,564,000
73 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 7N5 Q1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 96.5 – 58.5 7.8 – 24 48,075,000
74 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 8N5 Q1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 110 – 67 7.8 – 24 50,204,000
75 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 10N5 Q1BEG E/11 15 – 11 380 138 – 84 7.8 – 24 61,904,000
76 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 11N5 Q1BEG E/11 15 – 11 380 151 – 92.5 7.8 – 24 63,632,020
77 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 15 – 11 380 165 – 101 7.8 – 24 63,908,000
78 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 15 – 11 380 179 – 109 7.8 – 24 64,885,000
79 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 20 – 15 380 206 – 126 7.8 – 24 85,413,000
80 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 20 – 15 380 234 – 143 7.8 – 24 88,197,000
81 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 5N5 HQ1BEG E/7.5 10 – 7.5 380 76 – 43.6 10.8 – 28.8 45,344,000
82 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 15 – 11 380 152 – 87 10.8 – 28.8 61,834,000
83 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 20 – 15 380 167 – 96 10.8 – 28.8 82,126,000
84 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 20 – 15 380 198 – 113 10.8 – 28.8 84,180,000
85 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/18.5 25 – 18.5 380 228 – 131 10.8 – 28.8 95,590,000
86 Máy bơm trục đứng Ebara  EVMS 20 16FS HQ1BEG E7/18.5 25 – 18.5 380 243 – 140 10.8-28.8 96,411,000

Quý khách hàng lưu ý:

Thông số kỹ thuật cũng như giá trên “bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVM” nói trên chỉ mang tính tham khảo.
Để tìm hiểu về thông tin cũng như giá sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ đến số Holtine 0906 222 114 để được tư vấn và báo giá chính xác.

>>> Xem thêm: Bảng giá máy bơm trục đứng CNP CDL

 
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win