THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm trục đứng chính hãng. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.08 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm trục đứng Quý khách đang quan tâm.

máy bơm trục đứng là gì

 • Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

  Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

  Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Cấu tạo của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Thông số kích thước của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Bảng thông số kỹ thuật của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Bảng biểu đồ của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

        Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12     Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

    Cấu tao của bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150   Model KQDP50-20-150 Công Suất (kw): 15 Cột áp (m): […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190   Model KQDP50-16-190 Công Suất (kw): 15 Cột áp […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188   Model KQDP49-8-188 Công Suất (kw): 7.5 Cột áp (m): […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm Kaiquan KQDP49-8-165   Model KQDP49-8-165 Công Suất (kw): 7.5 Cột áp (m): 171 – 155 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của máy bơm KQDP49-8-142   Model KQDP49-8-142 Công Suất (kw): 5.5 Cột áp (m): 145 – […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150   Model KQDP32-4-150 Công Suất (kw): 4 Cột áp (m): 166 – […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm Kaiquan KQDP32-4-121 Biểu đồ lưu lượng cột áp Kaiquan KQDP32-4-121 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm KQDP32-4-121   Model KQDP32-4-121 Công Suất (kw): 3 Cột áp (m): 127 – 114 Lưu Lượng (m3/h): 2 – 6 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

  Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của sản phẩm Kaiquan KQDP25-2×13   Model KQDP25-2×13 Công Suất (kw): 1.5 Cột áp (m): 111 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11   Model KQDP25-2×11 Công Suất (kw): 1.5 Cột áp […]

 • Máy bơm trục đứng là gì?

  Máy bơm trục đứng là gì?

  Máy bơm trục đứng là một dòng máy bơm nước được thiết kế với thân bơm được thiết kế thẳng đứng, động cơ bơm được thiết kế nằm trên đỉnh máy bơm.  Một trong những trợ thủ đắc lực trong công tác bơm đẩy nước lên các bể chứa của những tòa nhà cao tầng đó là máy bơm trục […]