THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm trục đứng chính hãng. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.08 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm trục đứng Quý khách đang quan tâm.

giá máy bơm trục đứng

 • Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

  Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

  Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Cấu tạo của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Thông số kích thước của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Bảng thông số kỹ thuật của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2 Bảng biểu đồ của Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 50KQL12.5-50-5.5/2

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 65-32

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

        Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-20

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-16

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-15

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12     Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 50-12

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-8

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

    Cấu tao của bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 40-10

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDP 32-5

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP/KQDQ 32-4

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-20-150   Model KQDP50-20-150 Công Suất (kw): 15 Cột áp (m): […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP50-16-190   Model KQDP50-16-190 Công Suất (kw): 15 Cột áp […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188

      Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-188   Model KQDP49-8-188 Công Suất (kw): 7.5 Cột áp (m): […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-165 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm Kaiquan KQDP49-8-165   Model KQDP49-8-165 Công Suất (kw): 7.5 Cột áp (m): 171 – 155 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP49-8-142 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của máy bơm KQDP49-8-142   Model KQDP49-8-142 Công Suất (kw): 5.5 Cột áp (m): 145 – […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-150   Model KQDP32-4-150 Công Suất (kw): 4 Cột áp (m): 166 – […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP32-4-121 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm Kaiquan KQDP32-4-121 Biểu đồ lưu lượng cột áp Kaiquan KQDP32-4-121 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm KQDP32-4-121   Model KQDP32-4-121 Công Suất (kw): 3 Cột áp (m): 127 – 114 Lưu Lượng (m3/h): 2 – 6 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

    Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×22

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

  Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×18

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15 Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×15

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×13 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của sản phẩm Kaiquan KQDP25-2×13   Model KQDP25-2×13 Công Suất (kw): 1.5 Cột áp (m): 111 […]

 • Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11

  Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11

  Cấu tạo của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11   Thông số kỹ thuật, kích thước của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11 Biểu đồ lưu lượng cột áp Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11 Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP25-2×11   Model KQDP25-2×11 Công Suất (kw): 1.5 Cột áp […]

 • Bảng báo giá máy bơm trục đứng CNP 2019 chiết khấu cao

  Bảng báo giá máy bơm trục đứng CNP 2019 chiết khấu cao

  Máy bơm trục đứng CNP là dòng sản phẩm máy bơm nước thường được sử dụng cho các công trình yêu cầu độ đẩy cao lớn như các tòa nhà cao tầng, các khu trung cư, hệ thống nồi hơi hay làm bơm bù áp trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Máy bơm nước trục đứng CNP hiện […]

 • Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVM

  Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVM

  Được biết đến là địa chỉ bán máy bơm trục đứng Ebara uy tín tại Hà Nội, Maybomtrucdung.vn luôn mang tới những sản phẩm bơm trục đứng giá rẻ chất lượng cao. Dưới đây là bảng báo giá bán máy bơm trục đứng Ebara EVM tại cửa hàng chúng tôi. Bảng giá Máy bơm trục đứng Ebara EVM tại Thành Đạt […]

 • Bảng giá máy bơm trục đứng CNP CDL

  Bảng giá máy bơm trục đứng CNP CDL

  Trên thị máy bơm nước tại Hà Nội nói riêng cũng như trên toàn Việt Nam nói chung, máy bơm trục đứng CNP CDL hiện đang được phân phối bởi nhà cung cấp khác nhau với mức giá khác nhau. Để Quý khách hàng tránh bị mua nhầm giá đắt hơn so với giá thực của sản phẩm. Ở bài […]

 • Bảng giá máy bơm trục đứng CNP CDLF

  Bảng giá máy bơm trục đứng CNP CDLF

  Máy bơm trục đứng CNP là một trong những dòng bơm nước trục đứng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Dưới đây là “Bảng báo giá máy bơm trục đứng CNP CNDLF” dành cho các bạn có nhu cầu dùng máy bơm. Bảng giá này được cập nhật vào tháng 12/2017. Bảng báo giá máy bơm trục đứng đa tầng […]

 
 
 

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win