Máy bơm trục đứng, bơm bù áp chất lượng

THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm trục đứng. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm trục đứng Quý khách đang quan tâm.

Máy bơm trục đứng Sealand

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX3

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX3

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm trục đứng Sealand MVX3   Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước trục đứng Sealand MVX3 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm trục đứng Sealand MVX3 Mô tả chi tiết máy bơm trục đứng Sealand MVX3 +Vật liệu cấu […]

 • Máy bơm nước trục đứng Sealand MVX5

  Máy bơm nước trục đứng Sealand MVX5

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm trục đứng Sealand MVX5 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Sealand MVX5 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm nước trục đứng Sealand MVX5 Mô tả chi tiết máy bơm nước trục đứng Sealand MVX5 +Vật liệu cấu […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX9

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX9

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm trục đứng Sealand MVX9   Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Sealand MVX9   Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm nước trục đứng Sealand MVX9 Mô tả chi tiết máy bơm trục đứng Sealand MVX9 +Vật liệu […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX12

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX12

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm trục đứng Sealand MVX12 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Sealand MVX12 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm trục đứng Sealand MVX12 Mô tả chi tiết máy bơm trục đứng Sealand MVX12 +Vật liệu cấu tạo : […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX15

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX15

  Bảng thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng Sealand MVX15   Bảng thông số kích thước máy bơm trục đứng Sealand MVX15 Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm trục đứng Sealand MVX15   Mô tả chi tiết máy bơm nước trục đứng Sealand MVX 9 +Vật liệu cấu tạo : -Khung động cơ : Diễn viên G20 sắt với điều trị chống ăn […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX16

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX16

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm trục đứng Sealand MVX16   Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Sealand MVX16   Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm trục đứng Sealand MVX16   Mô tả chi tiết máy bơm nước trục đứng Sealand MVX 16 […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MVX18

  Máy bơm trục đứng Sealand MVX18

  Bảng thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng Sealand MVX18   Bảng thông số kích thước máy bơm trục đứng Sealand MVX18   Biểu đồ lưu lượng cột áp máy bơm trục đứng Sealand MVX18  

 • Máy bơm trục đứng Sealand MKV3

  Máy bơm trục đứng Sealand MKV3

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV3   Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV3   Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm trục đứng Sealand MKV3 Mô tả máy bơm nước trục đứng Sealand MKV3 -Hút mặt […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MKV6

  Máy bơm trục đứng Sealand MKV6

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 6 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 6 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 6 Mô tả máy bơm nước trục đứng Sealand MKV […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MKV9

  Máy bơm trục đứng Sealand MKV9

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 9 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 9 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm nước trục đứng Sealand MKV 9 Mô tả máy bơm nước trục đứng Sealand MKV […]

 • Máy bơm trục đứng Sealand MKV12

  Máy bơm trục đứng Sealand MKV12

  Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm đứng Sealand MKV12   Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Sealand MKV12   Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm trục đứng Sealand MKV12   Mô tả máy bơm trục đứng MKV12 -Hút mặt bích: SắtG20 với điều […]